ข่าวการเงิน

รัสเซียเล็ง ร่างกฎหมายชำระเหรียญคริปโตระหว่างประเทศได้

รัสเซียเล็ง ร่างกฎหมายชำระเหรียญคริปโตระหว่างประเทศได้รัสเซียเล็ง ร่างกฎหมายชำระเหรียญคริปโตระหว่างประเทศได้

 

ข่าวการเงิน

ตอนนี้ประเทศรัสเซียเริ่มมีการเห็นชอบแล้วว่า รัสเซียมีความจำเป็นที่จะต้องทำการร่างกฎหมายว่าด้วยการชำระเงินคริปโตเคอร์เรนซี่กับทางต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของการร่างกฎหมายว่าด้วยการชำระเงินคริปโตเคอร์เรนซี่กับต่างประเทศ คาดว่าทางประเทศรัสเซียจะได้ประโยชน์เรื่องนี้ในการค้าขายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สืบเนื่องจากกรณีที่หลายประเทศ โดยเฉพาะชาติตะวันตกได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรกับทางรัสเซียต่อกรณีที่ประเทศรัสเซียตัดสินใจยกพลบุกประเทศยูเครน

แน่นอนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศรัสเซียนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ข้ามพรมแดน สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับธนาคารกลางของประเทศรัสเซียได้ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินโลกได้

อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายเชื่อว่า มีเพียงทางเดียวที่จะช่วยให้รัสเซียเข้าถึงระบบการเงินโลกได้ก็คือ จะต้องทำการร่างกฎหมายเพื่อเอื้อให้ประเทศรัสเซียสามารถทำการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ระหว่างประเทศได้ และคิดว่าการร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด แม้ว่าทางธนาคารกลางรัสเซียจะไม่เห็นชอบกับการที่เหรียญคริปโตจะเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศรัสเซียก็ตาม แต่สำหรับการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตระหว่างประเทศนั้น เรื่องนี้ทางธนาคารกลางมีความยินยอมที่จะให้มีการชำระได้หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะตึงเครียดจริง

คาดว่าการออกกฎหมายการชำระเงินด้วยเหรียญคริปโตจะเอื้อประโยชน์ให้กับชาวรัสเซียในการจับจ่ายใช้สอยด้วยเหรียญคริปโตกับต่างประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องแลกมาด้วยการที่ไม่สามารถสกัดการฟอกเงินหรือการชำระเงินเพื่อซื้อขายยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ